Akdeniz Üniversitesi
A HUNDERED YEAR DEADLOCK OF AN OLD FRIENDSHIP THE INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF TURKISH-ARMENIAN RELATIONSHIP: SOCIAL MEMORY, PREJUDICES AND TRUTHS

ADVISORY BOARD

Dursun Ali AKBULUT 
Aygün ATTAR
Mahir AYDIN
Süleyman BEYOĞLU
Gülay ÖĞÜN BEZER
Ali BİRİNCİ
Gülnihal BOZKURT
Mesut Hakkı CAŞIN
Ramazan ÇALIK
Kemal ÇİÇEK
Orhan DOĞAN
Vahdettin ENGİN
Osman ERAVŞAR
Yavuz ERCAN
Mehmet ERSAN
Şenol KANTARCI
Recep KARACAKAYA
Kemal KARPAT
Muharrem KESİK
Bayram KODAMAN
İsrafil KURTCEPHE
Cevdet KÜÇÜK
Erol KÜRKÇÜOĞLU
Justin McCARTHY
İlber ORTAYLI
Abdülkerim ÖZAYDIN
Hikmet ÖZDEMİR
Neşe ÖZDEN
Nesrin SARIAHMETOĞLU
Abdullah SAYDAM
Mehmet SEYİTDANLIOĞLU
Azmi SÜSLÜ
Bilal N. ŞİMŞİR
Cemalettin TAŞKIRAN
Fahrettin TIZLAK
Ömer TURAN 
Zekeriya TÜRKMEN
Abdülkadir YUVALI