Akdeniz Üniversitesi

 DANIŞMA KURULU

Dursun Ali AKBULUT
Aygün ATTAR
Mahir AYDIN
Süleyman BEYOĞLU
Gülay ÖĞÜN BEZER
Ali BİRİNCİ
Gülnihal BOZKURT
Mesut Hakkı CAŞIN
Ramazan ÇALIK
Kemal ÇİÇEK
Orhan DOĞAN
Vahdettin ENGİN
Osman ERAVŞAR
Yavuz ERCAN
Mehmet ERSAN
Şenol KANTARCI
Recep KARACAKAYA
Kemal KARPAT
Muharrem KESİK
Bayram KODAMAN
İsrafil KURTCEPHE
Cevdet KÜÇÜK
Erol KÜRKÇÜOĞLU
Justin McCARTHY
İlber ORTAYLI
Abdülkerim ÖZAYDIN
Hikmet ÖZDEMİR 
Neşe ÖZDEN
Nesrin SARIAHMETOĞLU
Abdullah SAYDAM
Mehmet SEYİTDANLIOĞLU
Azmi SÜSLÜ
Bilal N. ŞİMŞİR
Cemalettin TAŞKIRAN
Fahrettin TIZLAK
Ömer TURAN
Zekeriya TÜRKMEN
Abdülkadir YUVALI
Sayfa Özeti: Danışma Kurulu

Sayfa Açıklaması: Akdeniz Üniversitesi Türk - Ermeni İlişkileri Sempozyumu Danışma Kurulu

Anahtar Kelimeler: