Akdeniz Üniversitesi

  

Kadim Dostluğun Yüz Yıllık Açmazında Türk-Ermeni İlişkileri 
Uluslararası Sempozyumu:
Toplumsal Bellek, Önyargılar ve Gerçekler
(08-11 Nisan 2015)

 

Binlerce yıllık kültürel ve tarihsel birikime sahip Anadolu coğrafyasının hâkim gücü olan Osmanlı İmparatorluğu 19. yüzyılda içinde bulunduğu ekonomik ve siyasi açmazların üstesinden gelmeye çalıştığı sancılı bir süreç yaşıyordu. Bu süreci besleyen dinamikler 20. yüzyılın başında İmparatorluğun giderek himayesi zor etnik ve dini bir kavşak haline gelen topraklarını bir arada tutabilmesini imkânsız kılacaktı.

Büyük bir bütün içerisindeki bu kavşak ve kavşağın etrafında cereyan eden ayaklanmalar, çatışmalar ve açılan cepheler Anadolu'nun doğusundaki kutuplaşmaları ve toplumsal çözülmeyi tetikledi.

Yüz yılı aşan kutuplaşmanın akademisyenler, kanaat önderleri, edebiyatçılar ve sanatçılar tarafından masaya yatırılacağı sempozyumun amacı; her iki toplumun ortak değerlerini, yaşanmışlıklarını, konuşulmayanlarını, tarihsel arka planıyla kültürel, sanatsal, dinsel, etnik, politik, siyasi, ekonomik ve hukuki yönlerini jeo-stratejik olarak ele alıp taraf ülkelere gelecek projeksiyonları tutmaktır.

Bu bağlamda Akdeniz Üniversitesi tarafından düzenlenecek olan “Kadim Dostluğun Yüz Yıllık Açmazında Türk-Ermeni İlişkileri Uluslararası Sempozyumu: Toplumsal Bellek, Önyargılar ve Gerçekler” başlıklı etkinlikte sunulacak olan bildirilerin tarihsel süreç içerisinde, her iki toplumun birbirleriyle olan ilişkilerini bilimsel kriterlere uygun bir biçimde değerlendirmesi beklenmektedir.

Sempozyumda sunulacak bildirilerin dili Türkçe ya da İngilizce olmalıdır. Yayın ve Düzenleme Kurulu tarafından değerlendirilecek olan özetlerin ekte bulunan konu başlıkları kapsamında, sempozyum takvimiyle başvuru ve bildiri özeti formundaki hususlar göz önüne alınarak düzenlenmesi gerekmektedir.

 

Sayfa Özeti: Sempozyumun Çağrısı

Anahtar Kelimeler: